Praktická chirurgia mäkkých tkanív
25. - 26. apríl 2020
Hotel Senec

Kontakt

Jarný kongres SAVLMZ 2019
Hotel Senec
27.-28. Apríl 2019

Kontakt na hlavného organizátora kongresu:

účastníci kongresu: info@savlmz.sk

vystavovatelia: prezident@savlmz.sk
MVDr. Róbert Maňko – prezident:  + 421 905 511 971

SAVLMZ
Jadrová 11
821 02 Bratislava
IČO: 31305962
DIČ: 2021378128
IČ DPH: SK2021378128