Praktická chirurgia mäkkých tkanív
25. - 26. apríl 2020
Hotel Senec