Praktická chirurgia mäkkých tkanív
25. - 26. apríl 2020
Hotel Senec

On-line registrácia účastníkov Kongres2020

On-line registrácia na Jarný kongres SAVLMZ 2020 je ukončená. Z dôvodu prevencie šírenia COVID-19 je kongres ZRUŠENÝ!

Organizačný tím